Läroböcker

Elever på Furulundsskolan har tillgång till fria läromedel. Böcker delas ut av undervisande lärare i respektive kurs. Eleverna kvitterar ut sina böcker med en underskrift på en lista och stryks sedan när boken återlämnas efter avslutat kurs. Om en bok ej återlämnas debiteras eleven kostnaden för en ny bok.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60