Anpassningar och ansvar med tanke på Covid-19

Anpassningar för dig på gymnasiet och gymnasiesärskolan

 • Vi förskjuter lektioner för att minska trängseln i kollektivtrafiken
 • Vi utnyttjar alla tre skolbyggnaderna bättre och flyttar lektioner mellan byggnaderna för att minska elevantalet och trängseln i huvudbyggnaden
 • Vi förändrar schemat för att minimera och begränsa trängsel och möten
 • Vi justerar elevernas lunchtider
 • Vi ändrar städrutiner och förstärker städningen
 • Vi minskar elevrörelsen genom att klassen har fler lektioner i samma sal
 • Vi justerar scheman med håltimmar och raster
 • Vi informerar och påminner eleverna om de anpassningar och rekommendationer som gäller genom affischer, golvdekaler och annan information.  

Skolans personal har möjlighet att arbeta hemma när inte undervisning eller möten är bokade. Individuella lösningar med personal i riskgrupp görs.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19

Folkhälsomyndigheten råder alla att:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.

Stanna hemma när du är sjuk

 • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
 • Du kan återgå till jobbet, skolan eller förskolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.
 • Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre. Du kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om du mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan du insjuknade kan du gå tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

//Skolledningen
 

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60