Sölvesborgs kommun

Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse, detaljplanering och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelse

Nästa Kommunfullmäktige sammanträde blir 2023-11-27 i Furulundsskolans aula, klockan kl.15:00.

Vid sammanträdet behandlas Sölvesborgs kommuns budget 2024.

Kommunfullmäktige tv-webbsänds, länk till sändningenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..Kommunfullmäktige sänds i Sölvesborgs Närradio, 92,0 MHz. Länk till att lyssna på sändningenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Ärende

1

Sammanträdets öppnande

2

Kulturpris 2023

3

Stiftelsen Syskonen Balkenhausens samfond 2023

4

Folkinitiativ om krav på folkomröstning för höjning av kostnader för politiken i Sölvesborg

5

Förslag till Strategi för integration och bosättning av nyanlända i Sölvesborgs kommun

6

Fria seniorresor för 70+

7

Skrivelse om äskande av tilläggsanslag för år 2023 - Revisorerna

8

Äskande av tilläggsanslag för år 2024 och översyn av kommunrevisionens budgetmodell inför år 2025

9

Taxor för Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet 2024

10

Taxor och avgifter Barn- och utbildningsnämnden 2024

11

Riktlinjer för avgiftshandläggning 2024 - Vård- och omsorgsnämnden

12

Omsorgsavgift 2024 - Vård- och omsorgsnämnden

13

Hyror i särskilda boende 2024 - Vård- och omsorgsnämnden

14

Övriga avgifter 2024 - Vård- och omsorgsnämnden

15

Taxor och avgifter för arbete- och välfärdsnämnden 2024

16

Förslag till justerad VA-taxa fr o m 1/1-2024

17

Förslag till renhållningstaxa för år 2024

18

Revidering av taxa för allmän platsmark, torghandel, marknader, cirkusplatser mm., FFS 7.2

19

Omfördelning av investeringsmedel i budget 2023

20

Fördelning av stadsbidrag 2023

21

Budget 2024 och ekonomisk flerårsplan 2025-2026; Sölvesborgs kommun

22

Meddelande

Sölvesborg 2023-11-20

Arne Bogren
Borgmästare/ordförande
Kommunfullmäktige

Kungörelse

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Räddningstjänsten Västra Blekinge bjuder in till offentligt budgetmöte onsdagen den 29 november klockan 8.30. Mötet hålls på Netport Science Park, Karlshamn.

Anslagsbevis

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till kommunfullmäktiges anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-10-30
Anslaget publiceras: 2023-11-03
Anslaget avpubliceras: 2023-11-24

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till kommunstyrelsens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-11-14
Anslaget publiceras: 2023-11-17
Anslaget avpubliceras: 2023-12-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-11-07
Anslaget publiceras: 2023-11-10
Anslaget avpubliceras: 2023-12-01

KSAU BUDGETBEREDNING - BUDGET 2024

Sammanträdesdatum: 2023-11-07
Anslaget publiceras: 2023-11-10
Anslaget avpubliceras: 2023-12-01

Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på näringslivskontoret. Länk till kommunstyrelsens näringslivsutskotts anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-05-23
Anslaget publiceras: 2023-05-29
Anslaget avpubliceras: 2023-06-19

Kommunstyrelsens personalutskott är nerlagt - personalfrågor tas fr o m år 2023 i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Gamla protokoll förvaras på personalkontoret.

Arbete- och välfärdsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på arbete- och välfärdskontoret. Länk till arbete- och färdsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-11-21
Anslaget publiceras: 2023-11-24
Anslaget avpubliceras: 2023-12-18

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på arbete- och välfärdskontoret. Länk till arbete- och färdsnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-12-05
Anslaget publiceras: 2023-12-08
Anslaget avpubliceras: 2024-01-01

Arbete- och välfärdsnämndens individutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på arbete- och välfärdskontoret. Länk till arbete- och färdsnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdestadum: 2023-11-23
Anslaget publiceras: 2023-11-28
Anslaget avpubliveras: 2023-12-19

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på barn- och utbildningskontoret. Länk till barn- och utbildningsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum arbetsutskottet: 2023-11-15
Anslaget publiceras: 2023-11-21
Anslaget avpubliceras: 2023-12-12

Sammanträdesdatum förvaltningen: 2023-11-15
Anslaget publiceras: 2023-11-16
Anslaget avpubliceras: 2023-12-07

Sammanträdesdatum nämnden: 2023-11-01
Anslaget publiceras: 2023-11-07
Anslaget avpubliceras: 2023-11-28

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på vård- och omsorgsnämndens kansli. Länk till vård- och omsorgsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-10-26
Anslaget publiceras: 2023-10-31
Anslaget avpubliceras: 2023-11-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på vård- och omsorgsnämndens kansli. Länk till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-11-09
Anslaget publiceras: 2023-11-15
Anslaget avpubliceras: 2023-12-06

Byggnadsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Stadsarkitektavdelningen. Länk till Byggnadsnämndens anslag/bevis  Länk till annan webbplats.och protokoll Öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2023-11-02
Anslaget publiceras: 2023-11-07
Anslaget avpubliceras: 2023-11-29

Samhällsbyggnads,- Fritid och kulturnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på fritidskontoret. Länk till Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-10-30
Anslaget publiceras : 2023-11-02
Anslaget avpubliceras: 2023-11-24

Revisionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till revisionens anslag/bevis Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-05-23
Anslaget publiceras: 2023-05-25
Anslaget avpubliceras: 2023-06-16

Överförmyndarnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till överförmyndarnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-10-16
Anslaget publiceras: 2023-10-19
Anslaget avpubliceras: 2023-11-09

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Sölvesborgs kommunföretag AB's anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2023-11-14
Anslaget publiceras: 2023-11-17
Anslaget avpubliceras: 2023-12-08

Namnkommittén

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på tekniska avdelningen. Länk till namnkommitténs anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-04-17
Anslaget publiceras: 2023-05-04
Anslaget avpubliceras: 2023-05-25

Valnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till valnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Öppnas i nytt fönster..

Krisledningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till krisledningsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2023-10-25
Anslaget publiceras: 2023-10-27
Anslaget avpubliceras: 2023-11-17

Sammanträdesdatum: 2023-11-07
Anslaget publiceras: 2023-11-17
Anslaget avpubliceras: 2023-12-08

Sammanträdesdatum: 2023-11-16
Anslaget publiceras: 2023-11-17
Anslaget avpubliceras: 2023-12-08

Yndegården Fastighets AB

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till bolagets anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-03-30
Anslaget publiceras: 2023-04-04
Anslaget avpubliceras: 2023-04-25

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund - Direktionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till direktionens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll , 3.8 MB, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2023-10-26
Anslaget publiceras: 2023-10-30
Anslaget avpubliceras: 2023-11-20

Detaljplanering

Kungörelse

Samråd av detaljplan på Sölve 6:31

Ett förslag till detaljplan för Sölve 6:31 har tagits fram. Under tiden 13 november – 4 december 2023 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget innebär att möjliggöra för ett fliseldat fjärrvärmeverk på fastigheten Sölve 6:31 (utmed väg 123, mellan Sölve industriområde och Sölvedal).

Synpunkter ska framföras skriftligen till planochbygg@solvesborg.se eller Strategiska avdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg, senast den 4 december 2023. Ange tydligt namn och fastighetsbeteckning eller gatuadress. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter (senast under granskningstiden) kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Förslaget finns tillgängligt på medborgarkontoret i Stadshuset och på kommunens hemsida.
Upplysningar i ärendet lämnas av Ebba Ryd, 0456-81 60 80 eller ebba.ryd@solvesborg.se

Samråd om ny detaljplan i Ljungaviken

Förslag till detaljplan har tagits fram för del av Sölve 3:10, Ljungaviken etapp 4. Syftet med förslaget är att möjliggöra för nya bostäder söder om befintliga Ljungaviken.

Synpunkter ska framföras skriftligen till planochbygg@solvesborg.se eller via postadress: Strategiska avdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg senast den 21 december 2023. Ange tydligt namn och fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Torsdagen den 14 december presenterar kommunen planförslaget. Ni är välkomna för diskussion och frågor. Plats: Stadshuset, Lageråssalen kl 18.00, (ingång via medborgarkontoret)

Förslaget finns tillgängligt på medborgarkontoret i Stadshuset och på kommunens hemsida.

Upplysningar i ärendet lämnas av Dan Janérus, tel: 0456-816361, e-post: dan.janerus@solvesborg.se eller Karoline Lindén Bengtsson, tel: 0456-816073, karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik