Sölvesborgs kommun

Val 2022

Den 11 september är det val i Sverige – val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten.

Röstkort

Om du har rösträtt i Allmänna valet skickas ett röstkort ut till din folkbokföringsadress 18 dagar före valdagen. På röstkortet finns bland annat information om vilken vallokal du ska rösta i och vilka öppettider som gäller. Ta gärna med röstkortet till vallokalen.

Röstkort vid förtidsröstning

Vid förtidsröstning måste du ha röstkortet med dig. Har du inte fått något röstkort eller förlorat det, finns det möjlighet att få ett nytt röstkort utskrivet hos Medborgarkontoret enligt öppettiderna för förtidsröstningen, tel: 0456-81 61 81 eller på kommunkansliet, tel: 0456-81 61 21.

Nytt röstkort går också att beställa hos Valmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Legitimationskrav

Du måste alltid visa legitimation, oavsett var du röstar. Är du som väljare inte känd av röstmottagaren måste du legitimera dig eller på annat sätt styrka din identitet (pass, körkort, tjänstelegitimation eller likvärdig godtagbar id-handling). Om du inte har legitimation med så kan en person i lokalen som vet vem du är bekräfta detta. Denna personen måste då kunna legitimera sig.

Som bud måste du också kunna legitimera dig.

Rösta genom bud eller ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder är förhindrad att rösta i din vallokal eller i någon av röstningslokalerna kan du rösta genom bud.

Budet måste vara över 18 år och kan vara make eller sambo samt väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon. Bud kan också vara en person som ger dig yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller som brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter, eller lantbrevärare, anställda vid häkte eller kriminialvårdsanstalt.

Budröster kan lämnas antingen i vallokalen eller i någon av röstningslokalerna. Vid budröstning måste det finnas ett vittne. Detta vittne måste vara över 18 år.

Material för budröstning finns på samtliga ställen där man kan rösta. Som bud måste du kunna legitimera dig.

Har du ingen som kan ställa upp som bud kan du under vissa tider få hjälp av ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare är utsedda av Valnämnden och kan komma till ditt hem eller en annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Den görs då i ordning på samma sätt som en förtidsröst i förtidsröstningslokal. Vill du ha hjälp av ambulerande röstmottagare, ring kansliet: 0456-81 61 21 alt 81 61 31.

Valsedlar

Valsystemet baseras på partier. Väljarna röstar på ett parti i första hand och kan om de vill personrösta på en särskild kandidat.

Det finns blanka valsedlar, partivalsedlar och namnvalsedlar att välja på i varje röstningslokal och vallokal. Saknas valsedeln för det parti du vill rösta på kan du skriva partinamnet på en blank valsedel. Då räknas den som en röst för partiet, förutsatt att partiet har anmält sitt deltagande i val. Röstar du blankt, det vill säga lämnar valsedeln tom, räknas valsedeln som ogiltig.

Personrösta

Man röstar på ett parti och kan samtidigt markera på valsedeln vilken kandidat man helst vill se vald. Det kallas att personrösta. Man avgör personrösten genom att kryssa för en kandidat på valsedeln. Bara en kandidat får markeras.

  • Om du inte kryssar för någon kandidat tillfaller rösten partiet. Du avstår då möjligheten att påverka vem som blir vald.
  • Om du sätter två kryss på valsedeln blir valsedeln godkänd men rösten tillfaller partiet.
  • Om du stryker ett namn blir valsedeln ändå godkänd. Strykningen har ingen betydelse.
  • Om ett parti har registrerat partibeteckning och anmält sina kandidater kan väljaren inte lägga till kandidatnamn på valsedeln. Vid rösträkningen bortses från namn som skrivits till på sådana partiers valsedlar. Det framgår längst upp på valsedeln, ovanför kandidatnamnen, om kandidaterna är anmälda.

Mer information om att rösta på parti och person finns på Valmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valskjuts

Kostnadsfri valskjuts erbjuds om det finns särskilda skäl. Beställning kan göras på valdagen, söndagen den 11 september, kl. 10:00-17:00 hos kansliet , telefon: 0456-81 61 21 alt. 0456-81 61 31

Läs mer

Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik