Sölvesborgs kommun

Förskolor

En förskolepedagog sitter vid ett bord tillsammans med flera förskolebarn. De flesta barnen ritar och pysslar.

Lek på förskola.

Sölvesborgs förskolor är väl utspridda på kommunens olika orter. Det innebär att du endast har ett par minuter till din förskola, oavsett var du bor. I Sölvesborgs kommun finns det även två fristående förskolor utöver de kommunala förskolorna.

Verksamheterna genomsyras av en lustfylld, lärorik och trygg vardag, där pedagogerna tar tillvara på barnens olika erfarenheter, nyfikenhet och behov. Förskolorna strävar efter ett öppet, positivt och tryggt klimat där alla känner glädje och delaktighet. Pedagogerna arbetar för att barnen ska känna tilltro till sina förmågor och se sig själv och sina kamrater som en tillgång i gruppen. Pedagogerna har god kunskap om barns utveckling och de skapar därför en miljö såväl ute som inne, där lek och lärande stimuleras samtidigt som barnen utmanas till att pröva och söka ny kunskap.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut