Sölvesborgs kommun

Ekonomiprogrammet (EK)

Lärare hjälper en elev i fullsatt klassrum

Programmet för dig som gillar ekonomi och affärer. Foto: Sölvesborgs kommun

Är du intresserad av ekonomi, juridik och företagande? Vill du utvecklas inom affärsvärlden samtidigt som du lär dig mer om den? Drömmer du om att driva eget företag? Då passar ekonomiprogrammet dig! Här får du en utbildning för vidare studier efter gymnasiet.

Se gärna vår film där eleverna berättar mer om sitt program!

För vem passar ekonomiprogrammet?

Programmet passar dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi eller hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar. Entreprenörsandan är stark på vår skola och du får vara aktiv, kreativ, ta ansvar, upptäcka möjligheter och lösa problem, bland annat genom att driva eget företag.

Väljer du ekonomiprogrammet kommer du att få lära dig om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och företagens roll och ansvar. Du lär dig även att söka, analysera och värdera information utifrån samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar.

Efter gymnasiet har du ett brett urval av ekonomiska, juridiska och samhällsvetenskapliga områden att studera vidare inom på högskola eller universitet.

Furulundsskolan är den lilla skolan med det stora hjärtat, vilket du även kommer att märka i undervisningen. Hos oss är det viktigt att du trivs på din utbildning och vi arbetar aktivt för en bra stämning och goda relationer.

Inriktningar

Vi erbjuder dig att välja mellan två olika inriktningar: ekonomi eller juridik.

Ekonomi

Du lär dig grunderna i att starta och driva ett företag med allt som hör till: marknadsföring, redovisning, kalkylering samt olika former av ledarskap och företagsformer. Du får även med dig kunskap om företagens roll i samhällsutvecklingen och vilka lagar och bestämmelser som påverkar företagen.

Juridik

Du lär dig utveckla din förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem. Du får även med dig kunskap om hur det svenska rättssystemet fungerar och en förståelse för hur lagar styr privat-, yrkes- och affärslivet.

Vad kan du göra efter avslutade studier?

När du läst ekonomiprogrammet hos oss har du stora möjligheter till en rad olika yrkesval i framtiden. De flesta av dessa kräver att du läser vidare på högskola eller universitet.

Exempel på yrken efter vidare studier är:

 • Civilekonom
 • Ekonom
 • Inköpare
 • Jurist
 • Mäklare
 • Revisor

Du har också en bra grund för att kunna bli egen företagare.

Poängplan

Klicka på pluset för att se hur de 2 500 poängen du ska läsa under utbildningen är fördelat över de tre åren. Poängplanerna skiljer sig med kurser beroende på vilken inriktning du väljer.

Här kan du se hur de 2 500 poängen du ska läsa under utbildningen är fördelat över de tre åren. En del ämnen är gymnasiegemensamma, en del programgemensamma och en del är inriktningskurser.

För dig som läser NIU inom fotboll så är det genom ditt individuella val du läser specialidrott på 400 poäng över alla tre läsåren.

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (100p)
 • Engelska 5 (100p)
 • Matematik 1b (100p)
 • Idrott och hälsa 1 (100p)
 • Samhällskunskap 1b (100p)
 • Naturkunskap 1b (100p)

Programgemensamma ämnen (300p)

 • Företagsekonomi 1 (100p)
 • Moderna språk (100p)
 • Privatjuridik 1 (100p)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen (500p)

 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 (100p)
 • Engelska 6 (100p)
 • Matematik 2b (100p)
 • Historia 1b (100p)
 • Samhällskunskap 2 (100p)

Programgemensamma ämnen (150p)

 • Psykologi 1 (50p)
 • Indivudellt val (100p)

Inriktningskurser

Ekonomi (100p)

 • Företagsekonomi 2 (100p)

Programfördjupning (300p)

Exempel på kurser att välja mellan i årskurs 2:

 • Moderna språk (100p)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen (150p)

 • Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 (100p)
 • Religionskunskap 1 (50p)

Programgemensamma ämnen (200p)

 • Individuellt val (100p)
 • Gymnasiearbete (100p)

Inriktningskurser

Ekonomi (200p)

 • Entreprenörskap och företagande (100p)
 • Matematik 3b (100p)

Programfördjupning (300p)

Exempel på kurser att välja mellan i årskurs 3:

 • Naturkunskap 2 (100p)
 • Engelska 7 (100p)
 • Företagsekonom specialisering kalkylering (100p)
 • Internationell ekonomi (100p)
 • Affärsjuridik (100p)
 • Marknadsföring (100p)
 • Hum/Sam specialisering - Kriminologi (100p) (i mån av plats)

Här kan du se hur de 2 500 poängen du ska läsa under utbildningen är fördelat över de tre åren. En del ämnen är gymnasiegemensamma, en del programgemensamma och en del är inriktningskurser.

För dig som läser NIU inom fotboll så är det genom ditt individuella val du läser specialidrott på 400 poäng över alla tre läsåren.

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (100p)
 • Engelska 5 (100p)
 • Matematik 1b (100p)
 • Idrott och hälsa 1 (100p)
 • Samhällskunskap 1b (100p)
 • Naturkunskap 1b (100p)

Programgemensamma ämnen (300p)

 • Företagsekonomi 1 (100p)
 • Moderna språk (100p)
 • Privatjuridik 1 (100p)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen (500p)

 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 (100p)
 • Engelska 6 (100p)
 • Matematik 2b (100p)
 • Historia 1b (100p)
 • Samhällskunskap 2 (100p)

Programgemensamma ämnen (150p)

 • Psykologi 1 (50p)
 • Indivudellt val (100p)

Inriktningskurser

Juridik (100p)

 • Rätten och samhället (100p)

Programfördjupning (300p)

Exempel på kurser att välja mellan i årskurs 2:

 • Moderna språk (100p)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen (150p)

 • Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 (100p)
 • Religionskunskap 1 (50p)

Programgemensamma ämnen (200p)

 • Individuellt val (100p)
 • Gymnasiearbete (100p)

Inriktningskurser

Juridik (200p)

 • Filosofi 1 (50p)
 • Affärsjuridik (100p)
 • Psykologi 2a (50p)

Programfördjupning (300p)

Exempel på kurser att välja mellan i årskurs 3:

 • Naturkunskap 2 (100p)
 • Engelska 7 (100p)
 • Entreprenörkunskap och företagande (100p)
 • Matematik 3b (100p)
 • Internationell ekonomi (100p)
 • Företagsekonomi 2 (100p)
 • Marknadsföring (100p)
 • Hum/Sam specialisering - Kriminologi (100p)

Relaterade kontakter

Stefan Hermansson, studie- och yrkesvägledare
E-post: stefan.hermansson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 66 57

Christel Lundin, rektor
E-post: christel.lundin@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 66 70

Senast uppdaterad:

Skriv ut