Sölvesborgs kommun

Introduktionsprogram (IM)

Elever går upp för en trappa. Syns genom fönster.

Vi skräddarsyr utbildningen efter dina behov. Foto: Sölvesborgs kommun

Du som vill bli behörig till ett nationellt program är välkommen till ett introduktionsprogram. Här får du en individuellt anpassad utbildning som hjälper dig att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller kan guida dig ut i arbetslivet.

Introduktionsprogrammet är ett alternativ för dig som inte uppfyller behörighetskraven till det nationella gymnasieprogram du vill läsa. Det är dina behov och förutsättningar för studier som är utgångspunkten för undervisningen. Du är med och formar din studieplan tillsammans med oss.

Om du är obehörig och behöver läsa upp dina betyg till ett nationellt program är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare (syv) för att ta reda på vilket program som passar just dig. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan under relaterade kontakter.

Program

Furulundsskolan erbjuder samtliga introduktionsprogram.

  • Programinriktat val (IMV)
  • Yrkesintroduktion (IMY)
  • Individuellt alternativ (IMA)
  • Språkintroduktion (IMS)

Programinriktat val

Din utbildning inriktas mot det nationella program som du vill komma in på samtidigt som du studerar de grundskoleämnen som du saknar betyg i för att bli behörig till det nationella programmet.

Yrkesintroduktion

För dig som vill gå ett yrkesprogram men som saknar betyg i ämnen för att bli behörig kan gå yrkesintroduktion. Här läser du karaktärsämnen från ett yrkesprogram och du kan även ha arbetsplatsförlagt lärande (APL). Samtidigt läser du upp de grundskoleämnen som du behöver för att bli behörig.

Individuellt alternativ

Inriktningen passar dig som inte riktigt vet vad du vill och som har många ämnen kvar för att bli behörig till ett nationellt program. Vi utformar utbildningen efter dina behov och förutsättningar.

Språkintroduktion

Utbildningen är till för dig som nyligen anlänt till Sverige och som behöver lära dig mer svenska för att kunna gå vidare i gymnasieskolan eller till någon annan utbildning. Utbildningen anpassas efter dina behov.

Vårt arbetssätt

Vi har dina behov och förutsättningar i fokus. Tillsammans med dig formar vi studieplan, undervisning och schema som gör att du kan nå dina mål. Eftersom våra elever arbetar med olika saker samtidigt blir undervisningen individanpassad och utgår från vad du arbetar med för tillfället.

Hos oss är det möjligt att blockläsa ett ämne. Det innebär att du kan välja att arbeta med ett eller flera ämnen under en längre period.

Furulundsskolan är den lilla skolan med det stora hjärtat, vilket du även kommer att märka i undervisningen. Hos oss är det viktigt att du trivs på din utbildning och vi arbetar aktivt för en bra stämning och goda relationer.

Relaterade kontakter

Malin Mehlqvist, studie-och yrkesvägledare
E-post: malin.mehlqvist@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 66 58

Claes Rinaldo, rektor
E-post: claes.rinaldo@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 66 72

Senast uppdaterad:

Skriv ut