Sölvesborgs kommun

Försäkringar

Sölvesborgs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Svedea AB fr.om 2022-01-01. Olycksfallsförsäkringen gäller bland annat för elever, barn och andra grupper inom Sölvesborgs Kommun verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för:

  • Elever i grundskola och anpassad grundskola, inklusive anpassad grundskola i annan kommun.
  • Barn i förskoleverksamhet, inklusive 6-års verksamhet.
  • Elever i friskola.
  • Barn/vuxna i familjehem.
  • Personer i kontaktfamilj.
  • Ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Arbetsmarknadsenheten.
  • Omsorgstagare LSS med mera boende.
  • Gymnasieelever.
  • Gymnasieelever med skolgång i annan kommun.

När skadan har inträffat

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade har sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål, samt anmält skadan till försäkringsbolaget.

Skadan anmäls enklast direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida, svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av den försäkrade (inte av kommunen). Det går även att ringa eller maila, se vidare information om det på försäkringsbeskedet nedan.

Ni kan läsa mer om olycksfallsförsäkringen i medföljande försäkringsbesked. Försäkringsbeskedet hittar du här  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg