Sölvesborgs kommun

Fritidshem

Foto: Fotograf Serny

Foto: Fotograf Serny

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som har öppet för skolbarn efter skoldagens slut. Fritidshemmet har liksom förskolan en dubbel uppgift som dels ska bidra till goda uppväxtvillkor och dels möjliggöra för föräldrar att förena sitt föräldraskap med sitt arbete.

Sölvesborgs kommun är skyldiga att erbjuda fritidshem till ditt skolbarn, fram tills dess att ditt barn har fyllt 13 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och den anpassade grundskolan samt erbjuda ditt barn en meningsfull fritid.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • Tidsmässigt, genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
  • Innehållsmässigt, genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontaktuppgifter finns under respektive skola.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg