Sölvesborgs kommun

Medborgarbudget

Leende flicka i en gunga på en skolgård

Syftet med medborgarbudget är att öka det lokala engagemanget och möjligheten för medborgare att påverka utvecklingen av sitt eget närområde. Foto: Sölvesborgs kommun

Om ditt område tilldelades en summa pengar, hur skulle du vilja att pengarna användes för att utveckla platsen där du bor? Sölvesborgs kommun har beslutat om att tillsätta en medborgarbudget om 500 000 kronor per år för ortsutveckling.

Vad är en medborgarbudget?

En medborgarbudget är ett sätt att involvera dig som medborgare i beslut om hur delar av kommunens resurser ska fördelas. Det är en form av medbestämmande där du som invånare är med och lämnar förslag, prioriterar och fattar beslut.

Vad är syftet med medborgarbudget?

Syftet med medborgarbudget är att öka det lokala engagemanget och möjligheten för dig som medborgare att, i mindre skala, påverka utvecklingen av ditt närområde.

Genom medborgarsamtal och medborgarbudget får du som medborgare även kunskap och insyn i de verksamheter som kommunen ansvarar för och förtroendevalda får större kunskap om medborgarnas behov, värderingar och prioriteringar.

Vad kommer medborgarbudgeten resultera i?

Medborgarbudgeten ska resultera i något praktiskt genomförbart som utvecklar närområdet och är till nytta för många. I Sölvesborgs kommun finns det 500 000 kr per år avsatta för detta.

Hur går det till?

Arbetet med medborgarbudget börjar med att kommunen bjuder in boende i ett utvalt område till ett uppstartsmöte. Med på mötet är både förtroendevalda och tjänstepersoner från Sölvesborgs kommun. Tanken med mötet är dels att boende i området tillsammans med förtroendevalda får prata om lokala frågor men även att de som bor i närområdet tillsammans får möjlighet att spåna på idéer.

Därefter får du som bor i området lämna in förslag och idéer på hur området kan utvecklas. Förslagen granskas sedan av en jury som består av tjänstepersoner i kommunen och utgår från ett visst antal givna kriterier. De förslag som godkänns presenteras och en omröstning kan ske. Förslagen med flest röster kan sedan genomföras.

Områden 2023

Under 2023 startar vi upp arbetet med medborgarbudget i:

  • Bjäraryd, Örlycke, Torsabjörke och Kulla
  • Kylinge, Högtofta, Värhult och Sandbäck.

Förslaget ska vara:

  • till för en bred målgrupp och kunna användas av så många som möjligt
  • öppet för alla utan inträde
  • möjligt att genomföra samma år eller året efter.

Uppstartsmöte 3 oktober 2023.

Närvarande var politiker från Framtid Sölvesborg samt tjänstepersoner från Sölvesborgs kommun.

Just nu pågår förslagsfasen, senast 14 november ska förslagen vara inskickade. Vi uppdaterar inom kort med information om hur och var förslagen ska skickas in.

Uppstartsmöte 24 oktober 2023 i Högtofta skola för dig som bor i något av dessa områden. Anmälan senast 23 oktober till info@solvesborg.se.

Kontakt

Kristina Höijer, verksamhetsutvecklare
kristina.hoijer@solvesborg.se
0456-81 61 03

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik