Sölvesborgs kommun

Frågor och svar om inkomstkontroll för barnomsorgen

På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden genomförs en inkomstkontroll varje år. Det innebär att familjens inkomstuppgifter jämförs med den taxerade årsinkomsten hos Skatteverket.

Om du som förälder betalat in för mycket i avgift så kommer du att få en utbetalning. Har du istället betalat för lite skickas en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar.

Arbetet med avgiftsjusteringen påbörjas i februari och avslutas i oktober.

Frågor och svar

Kommer alla att få en faktura?

Nej, alla kommer inte att få en faktura. Det finns de som haft en för hög inkomst registrerad i vårt System IST Förskola/fritidshem, de kommer få pengar tillbaka. De som i vårt system har haft en registrerad inkomst på över 52 410 kronor och den genomsnittliga inkomsten från Skatteverket är på över 52 410 kronor kommer inte att få någon faktura, de har redan betalat maxtaxa.

När får jag min faktura?

Vi kör faktureringen i omgångar. Fakturor rörande år 2022 skickas ut under mars till december 2024. Fakturor rörande år 2023 skickas ut under år 2025 osv.

Varför genomför ni den här kontrollen?

Det är viktigt ur rättvisesynpunkt att alla betalar rätt avgift för barnomsorg.

Kan jag få pengar tillbaka?

Ja, visar det sig att taxerad inkomst delat med 12 har varit lägre än registrerad inkomst kommer du få pengar tillbaka.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Barn- och utbildningsnämnden. Kontrollen är inte unik för Sölvesborgs kommun utan görs i ett flertal kommuner i landet.

Jag vill göra upp en avbetalningsplan, vart ska jag vända mig?

Då är du välkommen att ringa vår handläggare på telefon 0456-81 63 02 så får du hjälp med att lägga upp en avbetalningsplan. En avgift tillkommer på 180 kr.

Jag är inte nöjd med det underlag som finns på fakturan, kan jag få ett bättre?

Du kan beställa hem ett tydligare underlag. Ring 0456-81 63 02 så skickar vi hem ett underlag till dig.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

Meddela skriftligt att du bestrider fakturan. Uppge ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange fakturanummer, datum och belopp på den faktura du bestrider och bifoga eventuella underlag.

Skicka till:

Sölvesborgs kommun
Barn- och utbildningskontoret
294 80 Sölvesborg

Vi återkommer med ett ställningstagande.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg